Plan Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych mający zatrzymać obrót Ziemi

Spread the love

Są złe plany, a potem jest to.

Z tego artykułu dowiesz się:

1) Jaką strategię obronną przeprowadziły Siły Powietrzne?
2) Kto opublikował książkę „The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner”?
3) Jakie są skutki chwilowego zatrzymania rotacji Ziemi?
4) Czy Stany Zjednoczone rozważały wykorzystanie tej strategii?
5) Jakie były zamierzenia radzieckich rakiet w przypadku zatrzymania rotacji Ziemi?
6) Jakie problemy wiążą się z zastosowaniem tej strategii?
7) Jakie skutki sprowadziłoby to na naszą planetę?
8) Co oznacza, że proponowana strategia byłaby fatalna dla ogólnego dobrobytu planety?

Siły Powietrzne przeprowadziły niekonwencjonalną strategię obronną, badając pomysł chwilowego zatrzymania rotacji Ziemi. W książce „The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner” Daniel Ellsberg, analityk strategiczny w RAND Corporation, ujawnia, że Stany Zjednoczone rozważały wykorzystanie tej strategii w celu ochrony swoich pól rakietowych przed atakami rakietowymi ze strony ZSRR.

Plan zakładał odpalenie silników Atlas w celu chwilowego zatrzymania rotacji Ziemi, co spowodowałoby chybienie celów przez radzieckie rakiety. Jednak Ellsberg obliczył, że ta strategia wymagałaby ogromnej ilości paliwa, co spowodowałoby uwolnienie nadmiernych ilości gorących gazów spalinowych do atmosfery, prowadząc do rozległego spalenia zarówno celów, jak i mieszkańców naszej planety.

Dodatkowo nagłe zatrzymanie rotacji Ziemi spowodowałoby katastrofalne skutki, takie jak wyrzut odłamków z dużą prędkością, powodując znaczne uszkodzenia powierzchni planety. Ostatecznie proponowana strategia byłaby fatalna nie tylko dla zamierzonych celów, ale także dla ogólnego dobrobytu planety.

Dodaj komentarz