Kokon umierających gwiazd może również emitować wykrywalne fale grawitacyjne.

Spread the love

Z tego artykułu dowiesz się:

1) Co wykryły obecne obserwatoria fal grawitacyjnych?
2) Jakie są obecne sygnały pochodzące od układów binarnych?
3) Jakie obiekty badacze teraz wierzą, że mogą emitować wykrywalne fale grawitacyjne?
4) Co się tworzy, gdy umierające gwiazdy uwalniają swoje zewnętrzne warstwy w eksplozji supernowej?
5) Jaką częstotliwość emitują kokony, według najnowszych symulacji?
6) Co główny autor badania sugeruje jako główny cel poszukiwań źródeł fal grawitacyjnych?
7) Dlaczego symulacje początkowo nie miały na celu badania kokonów jako źródła?
8) Jakie hipotezy pierwotnie postawili badacze?
9) Jakie interakcje powodują generowanie fal grawitacyjnych?
10) Jak badacze mają nadzieję przetestować swoje symulacje?
11) Co badanie kokonów może dostarczyć wglądu w?
12) Gdzie zostało przedstawione badanie?

Nowe badania: Czy chmury wokół masywnych gwiazd mogą emitować wykrywalne fale grawitacyjne?

Obecne obserwatoria fal grawitacyjnych na całym świecie wykryły dotychczas tylko sygnały pochodzące od układów binarnych, takich jak kolizje gwiazd neutronowych lub czarnych dziur. Jednak badacze wierzą teraz, że istnieje klasa obiektów, konkretniej chmur materiału wokół masywnych gwiazd, które stają się czarnymi dziurami i powinny emitować wykrywalne fale grawitacyjne.

Nowe badanie: Emisja fal grawitacyjnych z kokonów po eksplozji supernowej

Te chmury, znane jako kokony, tworzą się, gdy umierające gwiazdy uwalniają swoje zewnętrzne warstwy w eksplozji supernowej. Symulacje najnowszej generacji pokazują, że te kokony emitują fale grawitacyjne o częstotliwościach, które mogą być wykryte przez największe obserwatoria, takie jak detektory LIGO. Główny autor badania sugeruje, że kokony powinny być głównym celem podczas poszukiwania źródeł niemających charakteru binarnego fal grawitacyjnych.

Odkrycie: Kokony jako znaczące źródło fal grawitacyjnych

Pierwotnie symulacje nie miały na celu badania kokonów jako źródła, ponieważ detektory są wrażliwe tylko na źródła asymetryczne, unikając wykrycia eksplozji supernowych. Badacze początkowo postawili hipotezę, że konsumpcja materiału przez czarną dziurę wygeneruje wykrywalne fale grawitacyjne, ale byli zaskoczeni, gdy symulacje wskazały kokony jako znaczące źródło.

Kokony gwiazd jako potencjalne źródło fal grawitacyjnych: nowe badania i możliwości

Gdy gwiazdy przechodzą w czarne dziury, mogą zostać uwolnione energetyczne strumienie, które zderzają się z otaczającym materiałem wydalonym przez starzejące się gwiazdy. Ta interakcja powoduje obrót materiału, generując fale grawitacyjne. Badacze teraz mają nadzieję przetestować swoje symulacje eksperymentalnie, aby potwierdzić istnienie tych kokonów jako źródła fal grawitacyjnych. Dodatkowo sugerują, że badanie tych kokonów może dostarczyć wglądu w najbardziej wewnętrzną część gwiazd, właściwości strumieni i ich częstotliwość w eksplozjach gwiazdowych.

Dodaj komentarz