Nauka wychodząca ze szkół z XIX wieku

Spread the love

Z tego artykułu dowiesz się:

1) Jakie jest tradycyjne podejście do nauczania nauk przyrodniczych?
2) Jak nazywa się alternatywne podejście do nauczania, które jest stosowane w Australii Zachodniej?
3) Kto jest odpowiedzialny za prowadzenie tego alternatywnego programu?
4) Jakie korzyści wykazują uczniowie po ukończeniu kursów tego programu?
5) Gdzie został przetestowany ten program?
6) Jakie tematy obejmuje ten program?
7) W jaki sposób programy te wykraczają poza godziny lekcyjne?
8) Jakie są wcześniejsze wskaźniki skuteczności tego programu?
9) Kto jest odpowiedzialny za rozwój silnej kadry pracowników z dziedziny STEM?
10) Dlaczego jest to ważne w kontekście dziedzin takich jak sztuczna inteligencja, zmiana klimatu i informatyka?

Nowoczesne podejście do nauczania nauk przyrodniczych: „Najpierw-Einstein” i program „Kwantowe Dziewczyny” w Australii Zachodniej

Tradycyjne podejście do nauczania nauk przyrodniczych polega na priorytecie klasycznej fizyki Newtona nad odkryciami z XX wieku. Jednak szkoły w Australii Zachodniej eksperymentują z inną metodą, zwanej „Najpierw-Einsteinem”, która odniosła ogromny sukces i teraz jest wdrażana na całym kraju wraz z programem o nazwie „Kwantowe Dziewczyny”.

„Niezwykłe podejście do nauczania nauk: inspiruje nauczycieli na całym świecie”

To alternatywne podejście wzbudza entuzjazm nauczycieli z innych krajów, którzy zapisują się na kursy online, aby nauczyć się, jak wprowadzić podobne programy do swoich szkół. Pomysł odejścia od ustalonego porządku nauczania nauk może na początku wydawać się nieodpowiedzialny, ponieważ rodzi pytanie, jak nauczać nowoczesnej fizyki uczniów, którzy jeszcze nie opanowali podstawowych pojęć.

„Niedostateczna skuteczność edukacji naukowej skutkuje spadkiem zainteresowania przedmiotami naukowymi i matematycznymi oraz wzrostem dezinformacji”

Jednak obecny stan edukacji naukowej nie jest skuteczny, co potwierdza malejące zainteresowanie przedmiotami naukowymi i matematycznymi wśród uczniów. Brak wiedzy i zainteresowania podstawowymi pojęciami naukowymi czyni społeczeństwo podatnym na dezinformację i pseudonaukę.

Podejście „Najpierw-Einsteinem” – rewolucyjny program edukacyjny w Australii, nagrodzony w 2020 roku

Podejście „Najpierw-Einsteinem” prowadzone jest przez wybitnych fizyków emerytowanego profesora Davida Blaira i wybitną profesor Susan Scott, którzy otrzymali w 2020 roku najcenniejszą australijską nagrodę naukową. Wersje pilotażowe programu zostały surowo zbadane, a uczniowie byli testowani pod kątem swojej wiedzy i postaw wobec nauki przed i po ukończeniu kursów.

Program edukacyjny przynosi korzyści wszystkim uczniom, zwłaszcza dziewczętom i grupom w trudnej sytuacji materialnej, według wyników badań w australijskich szkołach.

Wyniki wykazały korzyści dla wszystkich kategorii uczniów, ale szczególnie dla dziewcząt i grup w trudnej sytuacji materialnej. Program został przetestowany w 28 szkołach, w tym zarówno drogich prywatnych szkołach, jak i szkołach państwowych, z przeważająco pozytywnymi reakcjami. Uczniowie rdzenni zamieszkujący odległe regiony północnej Australii Zachodniej wykazali szczególnie imponujące rezultaty.

Innowacyjny program naukowy: angażująca nauka dla przyszłości

Program obejmuje tematy takie jak specjalna teoria względności, teoria kwantowa, kosmologia, nauka o klimacie i odnawialna energia, ze szczególnym naciskiem na angażujące metody nauczania i doświadczenia praktyczne. Program wykracza również poza godziny lekcyjne, obejmując dobrowolne kluby STEM, maratony programistyczne (hackathons) i specjalistyczne szkolenia dla nauczycielek.

„Innowacyjne szkolenia online: Odzyskiwanie zainteresowania nauką wśród uczniów”

Celem jest zainteresowanie uczniów w kluczowym momencie ich edukacji, gdy mogą wątpić w swoje zainteresowanie nauką i zmienić swoje postrzeganie tego przedmiotu. Choć zajmie to jeszcze jakiś czas, aby zobaczyć długoterminowe skutki tej innowacji w edukacji podstawowej, wczesne wskaźniki są obiecujące, a nauczyciele amerykańscy już zaczęli uczestniczyć w szkoleniach online.

Dodaj komentarz