Środek Ziemi jest dwa i pół roku młodszy niż powierzchnia

Spread the love

Z tego artykułu dowiesz się:

1) Kiedy powstała Ziemia?
2) Co spowodowało powstanie cięższych pierwiastków w jądrze Ziemi?
3) Jakie są struktury wewnątrz Ziemi?
4) Kto obliczył różnicę wieku między centrum Ziemi a jej powierzchnią?
5) Jaka jest teoria względności dotycząca poruszania się czasu w silniejszych polach grawitacyjnych?
6) Jakie są wnioski badaczy na temat stwierdzenia Feynmana?

„Innowacyjne technologie transformujące nasz świat”

Powstanie Ziemi – zobacz, jak się to wydarzyło!

Około 4,6 miliarda lat temu, gorący obłok pyłu krążący wokół Słońca połączył się i schłodził, co spowodowało powstanie cięższych pierwiastków w jądrze Ziemi, lżejszych pierwiastków w płaszczu i cienkiej skorupy na powierzchni.

Niemal równocześnie z tym procesem, Ziemia zgromadziła nową materię, w tym potencjalnie również z formowania Księżyca, co miało wpływ na złożoną strukturę wnętrza.

Podczas gdy ten proces zachodził jednocześnie, warto zauważyć, że Ziemia zebrała od tego czasu dodatkową materię, możliwe, że w tym także materiał z formowania Księżyca przez planetę Teję, co doprowadziło do zawiłych struktur wewnątrz Ziemi.

„Ziemia zaskakuje naukowców: centrum planety młodsze od zewnętrznych warstw”

Zaskakująco, centrum Ziemi jest obecnie młodsze od jej zewnętrznych warstw. W 2016 roku grupa fizyków obliczyła to dziwaczne zjawisko. Odkryli, że teoretyczny fizyk Richard Feynman wcześniej wspominał, prawdopodobnie nieprecyzyjnie przepisane, że centrum Ziemi jest nieznacznie „o jeden lub dwa dni” młodsze od powierzchni z powodu efektu grawitacyjnego na czas.

„Feynman stanął w obronie swojej reputacji, skrytykował niezweryfikowane twierdzenie i przedstawił własne badania dotyczące grawitacji Ziemi”

To twierdzenie zostało szeroko zaakceptowane bez weryfikacji ze względu na uznane reputacji Feynmana. W swoich badaniach opublikowanych w Europejskim Czasopiśmie Fizycznym zespół skrytykował tę wadliwą ocenę i przeprowadził własne obliczenia badając wpływ zmiennej grawitacji Ziemi.

„Czas jest wolniejszy w grawitacyjnym jądrze Ziemi, dając mu dwuipółletnią młodszość”

Według ogólnej teorii względności, czas porusza się wolniej w silniejszych polach grawitacyjnych, a ponieważ jądro składa się z gęstszego stopu żelazo-nikiel niż powierzchnia, czas mija wolniej blisko centrum. Obliczenia zespołu wskazują na znikomą różnicę, która byłaby nieodczuwalna dla osoby znajdującej się w centrum, ale przez miliardy lat daje dwuipółletnią młodszość jądra Ziemi w porównaniu do powierzchni.

Dodaj komentarz