Magnetyzm może pozwolić, aby ten pulsar świecił jaśniej, niż obecnie pozwala na to fizyka.

Spread the love

Z tego artykułu dowiesz się:

1) Jaki pulsar został potwierdzony jako jaśniejszy niż pozwalają na to prawa fizyki?
2) Jakie dowody dostarczyły nowe badania dotyczące pola magnetycznego tego pulsara?
3) Kto zaproponował Limit Eddingtona?
4) Co oferują nowe badania jako możliwe wyjaśnienie dla emitowania większej ilości promieniowania przez obiekty ultrarównoczesne?
5) Jakie obiekty emitują znacznie więcej promieniowania elektromagnetycznego niż pozwalałoby to na ich masę?
6) Kiedy naukowcy zauważyli ekstremalną jasność pulsacji M82 X-2 w widmie rentgenowskim?
7) Jakie ograniczenie ilości energii określa Limit Eddingtona dla pulsarów?
8) Jakie mogą być możliwe wyjaśnienia dla faktu, że M82 X-2 pulsuje jaśniej niż Limit Eddingtona?
9) Dlaczego hipoteza o tym, że M82 X-2 jest czarną dziurą, została odrzucona?
10) Jaka inna możliwość jest sugerowana jako wyjaśnienie widocznej jasności M82 X-2?
11) Jakie badania zostały przeprowadzone przez głównego autora badania i współautorów?
12) Jakie dowody dostarczyły te badania na wysoką jasność we wszystkich kierunkach?
13) Dlaczego niektórzy sceptycy twierdzą, że fizycy przypisują niewyjaśnione zjawiska magnesom lub turbulencjom?
14) Dlaczego istnieje Limit Eddingtona dla pulsarów?
15) Co emitują ultrarównoczesne źródła promieniowania rentgenowskiego zgodnie z wierzeniem naukowców?
16) Dlaczego gdy promienie rentgenowskie wywierają większą siłę niż grawitacja, gaz i pianka nie powinny dotrzeć do powierzchni gwiazdy neutronowej?
17) Jakie dostarczają wystarczającej energii do emisji jasności we wszystkich kierunkach wg autorów badania?
18) Jak autorzy badania wyjaśniają, że skradziony gaz omija siłę promieni rentgenowskich?
19) Co pole magnetyczne robi z atomami, wg sugerowanej koncepcji autorów badania?
20) Gdzie zostały opublikowane te badania?

„Nieprzewidywalne odkrycie: Pulsar o niezwykłej jasności dzięki potężnemu polu magnetycznemu”

Pulsar znajdujący się w odległości 12 milionów lat świetlnych został potwierdzony jako jaśniejszy niż pozwalają na to prawa fizyki. Nowe badania dostarczyły dowodów, że jego pole magnetyczne jest tak potężne, że przekształca atomy w wydłużone nici, co umożliwia osiągnięcie poziomów jasności, które w przeciwnym razie byłyby niemożliwe.

Odkrycie ultrarównoczesnych źródeł rentgenowskich kwestionuje Limit Eddingtona

W 1924 roku astronom Arthur Eddington zaproponował Limit Eddingtona, który ustala maksymalny poziom jasności gwiazdy w stosunku do jej masy bez zapadania się. Choć ten limit był modyfikowany z czasem, zazwyczaj sprawdzał się. Jednak odkrycie M82 X-2 i podobnych ultrarównoczesnych źródeł promieniowania rentgenowskiego kwestionuje ten limit. Te obiekty emitują znacznie więcej promieniowania elektromagnetycznego niż pozwalałoby to na ich masę. Nowe badania potwierdzają ten problem i oferują możliwe wyjaśnienie.

Nieznane wyjaśnienie dla ekstremalnej jasności pulsacji w M82 X-2: Nie czarna dziura, a błąd obserwacyjny?

Wcześniej znany jako źródło promieniowania rentgenowskiego, dopiero gdy w tej samej galaktyce miała miejsce supernowa, naukowcy zauważyli ekstremalną jasność pulsacji M82 X-2 w widmie rentgenowskim. Pulsary, podobnie jak wszystkie gwiazdy neutronowe, mają ograniczony zakres mas, a limit Eddingtona określa ograniczenie ilości energii, jaką taki obiekt może uwolnić. Jednak M82 X-2 wydaje się pulsuje od 100 do 500 razy jaśniej niż ten limit, co sugeruje alternatywne wyjaśnienie. Początkowo uznawany za czarną dziurę ze względu na większą masę, ta hipoteza została w dużej mierze odrzucona. Inna możliwość to fakt, że widoczna jasność jest błędem obserwacyjnym spowodowanym skoncentrowaniem światła w skierowanym do nas strumieniu, a nie rozproszeniem we wszystkich kierunkach.

Naukowcy odkrywają niezwykłe pole magnetyczne obiektu, miliardy razy silniejsze niż na Ziemi

Główny autor badania oraz współautorzy przeanalizowali siedem lat danych z NASA Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR), aby zmierzyć deklinację orbitalną M82 X-2 i jej towarzysza, dostarczając mocnych dowodów na wysoką jasność we wszystkich kierunkach. Badacze argumentują, że ten limit jest przekraczany dzięki niezwykle potężnym polom magnetycznym obiektu, miliardy razy silniejszym niż na Ziemi. Jednak testowanie skutków takich pól nie jest możliwe, co skłania niektórych sceptyków do twierdzenia, że fizycy często przypisują niewyjaśnione zjawiska magnesom lub turbulencjom, podobnie jak średniowieczni uczeni przypisywali niewyjaśnione wydarzenia cudom.

Limit Eddingtona – Czy promienie rentgenowskie mogą pokonać grawitację gwiazdy neutronowej?

Limit Eddingtona istnieje, ponieważ fotony wywierają siłę na obiekty, co pokazuje zabawka z kłębuszkiem światła. Ta siła jest zazwyczaj pomijalna dla większości źródeł światła, ale przy wyższych poziomach jasności może pokonać siłę grawitacyjną, która trzyma obiekt razem. Wierzy się, że ultrarównoczesne źródła promieniowania rentgenowskiego emitują promieniowanie z materii opadającej na ich powierzchnię, przy czym uwolniona energia jest równoważna tej tysiąca bomb wodorowych dla pianki landującej na powierzchni gwiazdy neutronowej. Jednak jeśli promienie rentgenowskie wywierają większą siłę niż grawitacja, ani gaz, ani pianka nie powinny dotrzeć do powierzchni gwiazdy neutronowej.

Tajemnica M82 X-2: Jak skradziony gaz omija siłę promieni rentgenowskich?

Autorzy badania twierdzą, że M82 X-2 wchłania więcej masy niż Ziemia rocznie z większej, ale mniej gęstej, pobliskiej gwiazdy, dostarczając wystarczającej energii do emisji zaobserwowanej jasności we wszystkich kierunkach. Wyzwaniem jest wyjaśnienie, jak skradziony gaz omija siłę promieni rentgenowskich ze wcześniejszych przyjść. Autorzy proponują, że pole magnetyczne jest tak silne, że wydłuża atomy w cienkie wątki, co pozwala im uciec obok fotonów rentgenowskich. Choć ta koncepcja była wcześniej sugerowana, nadal nie jest możliwe przetestowanie jej.

Dodaj komentarz