Nowy rekord ustanowiony dla najcięższego pierwiastka znalezionego na egzoplanecie.

Spread the love

Z tego artykułu dowiesz się:

1) Co badali naukowcy z Narodowych Obserwatoriów Astronomicznych w Chinach?
2) Jaką nazwę nosi badana eksoplaneta?
3) Jak można sklasyfikować tę eksoplanetę?
4) Jakie pierwiastki znaleziono w atmosferze tej eksoplanety?
5) Jakie pierwiastki były wcześniej znane w atmosferach ultra-gorących Jowiszy?
6) Co może sugerować obecność tytanu jako pierwiastka, a nie jego tlenku w atmosferze tej eksoplanety?
7) Jakie braki może wskazywać brak dostępnego tlenu do tworzenia warstw atmosferycznych na tej eksoplanecie?
8) Jakie są nadzieje zespołu odnośnie dalszych obserwacji?
9) W jakim czasopiśmie naukowym zostanie opublikowane to badanie?
10) Gdzie można znaleźć tę publikację?

Odkryto najcięższy pierwiastek atmosfery ultra-gorącej eksoplanety MASCARA-4

Naukowcy z Narodowych Obserwatoriów Astronomicznych w Chinach zidentyfikowali najcięższy pojedynczy pierwiastek w atmosferze eksoplanety. Badana eksoplaneta o nazwie MASCARA-4 jest klasyfikowana jako ultra-gorący Jowisz ze względu na swoją ogromną wielkość i temperatury sięgające tysięcy stopni.

„Niespotykane odkrycie: Gorąca atmosfera planety pełna rzadkiego pierwiastka – samarium”

Zaskakująco, nadmiernie gorąca atmosfera planety zawiera śladowe ilości samaru, rzadkiego pierwiastka ziem rzadkich, który jest stosunkowo nieznany dla ogółu społeczeństwa. Samarium jest mniej znane od metali takich jak cyna, ale jest faktycznie bardziej obfite w skorupie ziemskiej. Ze swoim liczbą atomową równą 62, samarium zajmuje miejsce najcięższego pierwiastka kiedykolwiek wykrytego w atmosferze planety.

Niesamowite odkrycie: Badacze użyli dużej teleskopu w Chile i znaleźli rubid i inne pierwiastki w atmosferze eksoplanety!

Badacze użyli Bardzo Dużego Teleskopu w Chile, aby zmierzyć światło gwiazdy, gdy planeta przesunęła się przed nią, co pozwoliło im na analizę obecnych w atmosferze planety pierwiastków. Oprócz samaru, zespół odkrył również obecność rubidu w atmosferze eksoplanety, co stanowi pierwsze znalezienie tego pierwiastka w eksoplanecie. Badacze potwierdzili również istnienie magnezu, wapnia, chromu i żelaza, a prawdopodobnie również baru, tytanu i skandu.

„Niezwykłe odkrycie: tytan występuje w nietypowej formie na Jowiszu”

Ciekawe jest, że tutaj wykryto tytan jako pierwiastek, a nie jego zwykłą postać tlenku tytanu układanego w warstwy podobne do ozonu, jak to zaobserwowano w poprzednich badaniach ultra-gorących Jowiszy. Może to wskazywać na brak dostępnych tlenu do tworzenia tych warstw atmosferycznych, a także potencjalne braki tlenu i pary wodnej, z którymi samarium na Ziemi zwykle reaguje.

Nadzieje na potwierdzenie obecności nowych pierwiastków i odkrycie więcej w atmosferze eksoplanety

Zespół ma nadzieję przeprowadzić dalsze obserwacje w celu potwierdzenia obecności tych nowo zidentyfikowanych pierwiastków chemicznych i potencjalnego odkrycia więcej pierwiastków i cząsteczek w atmosferze eksoplanety. Porównywanie składu eksoplanet z gwiazdami-dominantami może dostarczyć cennych informacji na temat formowania i ewolucji planet i ich atmosfer.

Dodaj komentarz