Pochodzenie czasoprzestrzeni? Może to być kwantowa „magia”.

Spread the love

Z tego artykułu dowiesz się:

1) Jakie jest znaczenie kwantowej magii w kontekście przestrzeni-czasu?
2) Jakie są główne założenia teorii bulk quantum gravity?
3) Czym różni się teoria bulk quantum gravity od tradycyjnej teorii grawitacyjnej?
4) Jakie są przewidywania i oczekiwania dotyczące teorii bulk quantum magic w odniesieniu do grawitacji?

Przestrzeń-czas jako iluzja? Nowe badania sugerują związek z kwantową magią

Według zespołu badaczy z japońskiego RIKEN, przestrzeń-czas może nie być tak fundamentalna, jak dotychczas sądzono, i mogłaby raczej wynikać z właściwości kwantowych. Ten proces pojawiania się jest powiązany z konceptem zwanym kwantową magią, która mierzy trudność symulacji stanu kwantowego na komputerze niekwantowym.

„Kwantowa teoria grawitacji: czym jest przestrzeń-czas?”

W zasadzie, cokolwiek posiada chaotyczne właściwości, staje się maksymalnie magiczne i nie może być modelowane. Wszystko to dotyczy kwantowej teorii, zwanej „bulk quantum gravity”, która została zaproponowana w celu pogodzenia teorii grawitacyjnej i kwantowej. Teoria sugeruje, że przestrzeń-czas wynika z samej teorii, a nie jest zakładana z góry.

Nowa teoria grawitacji: Kwantowa magia i chaos jako kluczowe czynniki

Pomysł ten jest podobny do nieskończonego cylindra, w którym obiekty podlegają grawitacji, a właściwości cząstek na powierzchni opisują teorię grawitacji we wnętrzu. Początkowo kwantowe splątanie uważane było za kluczowy czynnik, ale nie wyjaśniało w pełni właściwości grawitacji, włączając w to zniszczenie informacji przez czarne dziury. Następnie badacze połączyli chaos i kwantową magię z powstawaniem przestrzeni-czasu.

Dodaj komentarz