Ludzie obecnie uczą się, jak wygląda implozja

Jeśli to się stanie, Mythbusters już to pokryli. Z tego artykułu dowiesz się: 1) Co to jest MythBusters? 2) Co stali się w wyniku implozji łodzi podwodnej Titan? 3) Jak próbowali odtworzyć implozję zbiornika kolejowego zespół MythBusters? 4) Jakie było ciśnienie wewnątrz zbiornika? 5) Jakie były skutki implozji dla zbiornika? Podstawowa zasada wszechświata nadal pozostaje … Dowiedz się więcej