Bliskie supernowe stwarzają dodatkowe, dotąd niedoceniane zagrożenie dla życia.

Z tego artykułu dowiesz się: 1) Co pokazują nowe dowody z Obserwatorium Chandra NASA? 2) Jakie szkody może wyrządzić promieniowanie rentgenowskie produkowane przez supernowe? 3) Jakie inne zagrożenia wiążą się z eksplozją supernowych typu II? 4) W jaki sposób promieniowanie rentgenowskie może wpływać na warstwę ozonową i życie na planecie? 5) Jak różni się produkcja … Dowiedz się więcej

Pierwsze na świecie skanowanie rentgenowskie pojedynczego atomu osiągnięte

Z tego artykułu dowiesz się: 1) Co można teraz badać za pomocą promieniowania rentgenowskiego? 2) Jak naukowcy zdołali scharakteryzować pojedynczy atom za pomocą tych promieni? 3) Jakie dwa rodzaje atomów zostały zidentyfikowane w badaniu? 4) Co pozwala ten postęp naukowy badaczom wykryć i mierzyć? 5) Jakimi metodami badacze mogli odróżniać skład i stany chemiczne badanych … Dowiedz się więcej