Cienie formujących się planet śledzone przez Hubble’a

Z tego artykułu dowiesz się: 1) Co powoduje przesunięcie materiału w dysku protoplanetarnym gwiazdy TW Hydrae? 2) Jakie konsekwencje ma to przesunięcie materiału dla pierścieni? 3) Co można powiedzieć o ruchu planet w tym systemie? 4) Jakie dane zaobserwowano w roku 2017 i co one wskazywały? 5) Jak długo zajęło naukowcom zrozumienie tego fenomenu? 6) … Dowiedz się więcej