W 1774 roku naukowcy użyli szkockiej góry do zważenia Ziemi

Z tego artykułu dowiesz się: 1) Od czego można zacząć, jeśli nie jesteś pewien? 2) Dlaczego może być trudno określić wagę obiektu, na którym stoisz? 3) Kiedy dowiedziano się, jak zmierzyć masę Ziemi? 4) Kto zaproponował prawo grawitacji? 5) Jakie są elementy równania F=G(M1xM2/D^2)? 6) Co pozwala określić równanie F=G(M1xM2/D^2)? 7) W jaki sposób można … Dowiedz się więcej

Plan Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych mający zatrzymać obrót Ziemi

Są złe plany, a potem jest to. Z tego artykułu dowiesz się: 1) Jaką strategię obronną przeprowadziły Siły Powietrzne? 2) Kto opublikował książkę „The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner”? 3) Jakie są skutki chwilowego zatrzymania rotacji Ziemi? 4) Czy Stany Zjednoczone rozważały wykorzystanie tej strategii? 5) Jakie były zamierzenia radzieckich rakiet w … Dowiedz się więcej