Najlepsze dni dla życia Wszechświata mogą być już za nim.

Z tego artykułu dowiesz się: 1) Jakie są wyniki nowych badań? 2) Dlaczego wysoka zawartość metali może być teraz uważana za szkodliwą? 3) Jakie pytanie odnośnie naszego podejścia do poszukiwania zamieszkanych planet zostaje podniesione? 4) Z czego głównie składał się wczesny wszechświat? 5) Jakie elementy rozprzestrzeniły gwiazdy formujące się i umierające? 6) Jakie są konsekwencje … Dowiedz się więcej